فرایند تولید ارده


ارده ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺠﺪ ﻧﺮم و ﺳﺎﺋﯿﺪه اﺳﺖ ﮐه در ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻢ از آن ﺑﻨﺎم رهشی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ارده ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪه ای ﺑﺎ روﻏﻦ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﻏﺬاهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی ﺑﻮده و اشتها را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ

اخبار و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *